• Sikkerhetsutvalgets rapport 1997, utvikling fram til i dag, status