Alvorlig nedkjøling (Møteleder: Svein Arne Monsen)

Regionale retningslinjer for alvorlig aksidentell hypotermi i Helse Nord. Hva er status ved regionsykehusene? (Ole Magnus Filseth (UNN)) Se her

Erfaringer med lange transporter av livløs hypoterm pasient og bruk av brystkompresjonsmaskin i LAT (Mads Gilbert, UNN/UiT) (presentasjon ikke lagt ut ennå)