Ambulansehelikoptermellom Bodø og Tromsø

 

 

Denne utredningen er gjort av en prosjektgruppe nedsatt av Helse Nord RHF. Oppgaven har vært å utrede kapasiteten og dekningen for ambulansehelikopter mellom Bodø og Tromsø. Dagens helse‐ og redningsressurser er også kartlagt som en del av mandatet. Vi har valgt å avgrense arbeidet til området Midtre Hålogaland (Sør‐Troms, Ofoten, Vesterålen og Lofoten).

Vi konkluderer med følgende:

  • Det er behov for et ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland.
  • Basen til et ambulansehelikopter anbefales plassert ved Harstad/Narvik lufthavn Evenes.
  • Før det kan besluttes om det skal etableres en ny helikopterbase, skal det gjennomføres et samarbeid med søk‐ og redningstjenesten (Justis‐ og beredskapsdepartementet).