Usynlig blokk

Bakgrunn og parallelt oppdrag

Publisert 7. november 2018 av Knut Haarvik

(Sist endret 25. februar 2019)

Bakgrunn

I 2013 vedtok styret i Helse Nord at det skulle opprettes en ambulansehelikopterbase inne på Harstad Narvik lufthavn Evenes. For å komme raskt i gang ble det leid en eldre hangar av Forsvaret og basen ble satt i drift 30. april 2015. Luftambulansetjenesten HF ikke funnet egnet tomt for bygging av permanent base inne på lufthavnen. Årsaken er funn av miljøgifter i grunnen der Avinor har ledig areal for bygging. Samtidig trenger Forsvaret selv lokalene dagens base bruker når leiekontrakten med Forsvaret løper ut i slutten av april 2019. Det er også forsøkt å finne egnet plass for en permanent base i umiddelbar nærhet til lufthavna. Men etter sondering og befaring sammen med Evenes kommune ble det ikke funnet egnet plass som var tilgjengelig.

Les mer om mandat og ortganisering i Rev. mandat nederst på siden (vedlegg)

 

To parallelle oppdrag

Luftambulansetjenesten HF har også fått i oppdrag fra Helse Nord så raskt som mulig å etablere en midlertidig ambulansehelikopterbase i nærheten av dagens base som ligger på Harstad Narvik lufthavn Evenes. De to oppdragene er helt avskilt og vil ha ulike prosjektgrupper. (Etablering av midlertidig ambulansehelikopter base i Skånland)