Ål

Luftambulansebasen i Ål (
Ambulansehelikopter
)

Baseleder: 
Harald Bertin Jøsendal
Medisinsk leder: 
Ann-Elin Tomlinson
Adresse base: 
Postboks 113 Helsetunveien 2
Postnr./sted: 
3570 Ål
Telefonnummer: 
32 08 60 30
Luftfartøy: 

Fabrikant:

Airbus

Lengde rotor i gang (D-verdi):

12,26 m

Marsjfart:

230 km/t

Maks avgangsvekt:

2980 kg

Besetning:

3 personer

Båreplasser:

2

Størrelse på landingsplass

15 m x 15 m

 

Antall oppdrag: 
2001: 387 2002: 583 2003: 599 2004: 501 2005: 522 2006: 546 2007: 619 2008: 620 2009: 594 2010: 595 2011: 528 2012: 576 2013: 594 2014: 553 2015: 595 2016: 688 2017: 636 2018: 624
Antall flytimer: 
2002: 638 2003: 512 2004: 545 2005: 636 2006: 707 2007: 792 2008: 779 2009: 752 2010: 718 2011: 676 2102: 739 2013: 689 2014: 660 2015: 820 2016: 849 2017: 776 2018: 793