Beech B250 King Air

 

Flytypen brukes ved basene Kirkenes, Alta, Tromsø, Bodø, Brønnøysund, Ålesund og Gardermoen. Luftambulansetjenesten HF har stilt krav til flysikkerhetsfremmende utstyr og bemanning som overgår luftfartsmyndighetsåplagte krav for flytyper av tilsværende størrelse. I denne sammenheng kan nevnes: Bemanning med to flygere samt spesialsykepleier, anti kollisjons system i forhold til andre fly (ACAS II), avansert varslinssystem for kollisjonsfare med terreng eller andre hindringer på bakken (EGPWS) og Flight Data Recorder (såkalt sort boks). Flyet har i tillegg et moderne og avansert satellittbasert navigasjonssystem, avansert autopilot, værradar samt moderne instrumentering (såkalt glasscockpit) og elektroniske kart. Et godt og sikkerhetsfremmende utstyrsnivå i flyene i kombinasjon med strenge erfarings - og treningskrav til pilotene bidrar til en sikker tjeneste i et utfordrende operasjonsområde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: John Tollefsen BSAA AS