Usynlig blokk

Bytte av operatør i ambulanseflytjenesten 1. juli 2019

Publisert 19. juni 2019 av Knut Haarvik

(Sist endret 8. august 2019)

Forberedelser, tiltak og beredskap

Like etter midnatt, mandag 1. juli, overtar flyselskapet Babcock Scandinavian AirAmbulance AS (Babcock) flyberedskapen ved alle våre sju ambulanseflybaser. Da blir alle ambulanseflyene skiftet ut med nye. Samtidig skal 91 av dagens piloter i Lufttransport AS bytte arbeidsgiver og starte i Babcock.

Samtlige 11 fly er ferdig innredet og godkjent for flygning i Norge. Flyene plasseres ut på sine baser og blir gjort klar der i god tid før overtakelsen.

 

Operatørbytte

For operatører i luftambulansetjenesten er overgangen til nye kontrakter krevende. Det er veldig mye som skal på plass på kort tid. Denne gangen skal det også gjennomføres et operatørbytte. Avtroppende operatør, Lufttransport FW AS, avslutter sitt oppdrag etter mange års tjeneste. Samtidig skal påtroppende operatør, Babcock, flytte inn på basene for å overta beredskapen og den flyoperative driften.

Piloter og sykepleiere får en ny variant av flytypen de bruker i dag. Når besetningene bytter fly og arbeidsgiver, krever luftfartsmyndighetene at det gjennomføres en del obligatorisk trening før de kan starte flygning. Det er satt av omlag tre timer til trening på bakken og noen timer på flyging med pilotene, såkalt line-trening. Dette gjentas ved hvert vaktbytte de første par ukene. Under line-treningen kan flyene utføre oppdrag med pasienter dersom det oppstår behov som ikke kan løses av andre fly. Men de to første ukene i juli vil det likevel være perioder hvor ett eller flere av tjenestens fly må gå av beredskap for å gjennomføre den pålagte treningen.

 

Tiltak

For å sikre tilstrekkelig kapasitet og nok beredskap fra 1. juli og inntil videre setter Babcock inn et reservefly med mannskap, samt et jetfly og et propellfly fra Sverige med svensk mannskap og sykepleiere med norsk autorisasjon. I oppstarten stiller selskapet også med to teknikere på hver base og utvidet teknisk støtte ved hovedkontoret i Tromsø. De som skal fly tjenestens nye jetfly, er ferdig trent. Dette flyet settes derfor inn på heldøgns beredskap dagen før overtakelsen.

Som en ekstra forsterkning leier Luftambulansetjenesten HF inn to jetfly med mannskap fra flyselskap i Norge og Danmark.  I tillegg blir bemanningen ved Flykoordineringssentralen og AMK-sentralen i Tromsø styrket. De som bestiller oppdrag med ambulansefly, er bedt om å styre oppdrag som ikke må løses med fly, over til -bil, -båt eller ambulansehelikopter. Samlet skal tiltakene i utgangspunktet sikre normal drift.

 

Oppfølging

Luftambulansetjenesten HF og sykehusene med medisinsk ansvar for tjenesten vil følge situasjonen nøye. Vi har forberedt oss på at ambulanseflyenes kapasitet av uforutsette årsaker kan bli svekket i enkelte perioder. Dersom det skulle oppstå et slikt behov, har Luftambulansetjenesten HF en utvidet tiltaksplan der enda flere luftambulanseressurser kan aktiveres på kort varsel. Alle tiltak er drøftet med og forankret i helseforetakene som har det medisinsk koordinerende ansvaret for ambulanseflytjenesten.  

 

Informasjon

Fra søndag 30. juni og inntil videre vil det hver dag ca. kl. 09.00 bli lagt ut oppdatert informasjon om ambulanseflysituasjonen på nettsiden til Luftambulansetjenesten HF (se: http://www.luftambulanse.no under fanen AKTUELT, Status ambulansefly).

 

Spørsmål kan stilles til kommunikasjonsrådgiver Knut Haarvik.

E-post kh@luftambulansetjenesten.no. Telefon 913 63 044.

 

Luftambulansetjenesten i Norge er offentlig.  Den er eid og finansiert av de fire regionale helseforetakene.

 

Se hele tiltaksplanen i vedlegget under:

 

Ingen relaterte nyheter.