Usynlig blokk

Datainnbrudd i ambulanser

Publisert 8. april 2022 av Elin Åsbakk Lind

(Sist endret 11. april 2022)

Det er avdekket datainnbrudd i IKT-programvare som benyttes i ambulanser. Sykehusene i Helse Nord arbeider sammen for å kartlegge omfanget og har iverksatt tiltak.

Les mer om saken her