Usynlig blokk

Den nye kontrakten for ambulansehelikoptertjenester fra 2018 er nå gyldig.

Publisert 18. juli 2016 av Knut Haarvik

(Sist endret 19. juli 2016)

 

Fredag 15. juli kl. 1200 gikk fristen for å klage på tildeling av kontrakt på ambulansehelikoptertjenester til flyselskapet Norsk Luftambulanse AS ut. Samme ettermiddag ble avtalen med oppstart 1. juni 2018 mellom Luftambulansetjenesten ANS og flyselskapet Norsk Luftambulanse AS signert elektronisk. Dette ble i dag mandag 18. juli bekreftet av partene gjennom parafering og utveksling av nødvendige dokumenter knyttet til avtalen.

 

-Det er svært gledelig og betyr at jobben med å skaffe Norges befolkning enda bedre ambulansehelikoptertjenester fra sommeren 2018 er i rute, sier daglig leder i Luftambulansetjenesten ANS, Øyvind Juell.

 

Her har daglig leder i Luftambulansetjenesten ANS, Øyvind Juell og konstituert administrerende direktør i flyselskapet Norsk Luftambulanse AS, Lars Kobberstad, signert den nye driftskontrakten for ambulansehelikoptertjenester ved hovedkontoret til Luftambulansetjenesten ANS i Bodø. Foto: Luftambulansetjenesten ANS.

 

Den nye driftskontrakten starter å løpe 1. juni 2018. Da skal alle landets baser få nye ambulansehelikoptre. Arendal, Bergen og Trondheim får større maskiner med lengre rekkevidde og større medisinsk kapasitet. Antallet reservehelikoptre dobles. Det blir økt bemanning og det opprettes bakvakt med hele besetninger som gjør tjenesten mer robust og tilgjengelig.

 

De regionale helseforetakene finansierer all luftambulanse i Norge. Luftambulansetjenesten ANS er eid av dem og bestemmer innholdet i tjenesten og hvordan den skal utføres.

 

-Vi kommer til å følge fremdriften for den nye tjenesten tett frem til oppstarten for den nye kontrakten om knappe to år, sier Juell.

 

Den nye driftskontrakten har en varighet på inn til ti år. Den vil koste de regionale helseforetakene drøyt 500 millioner kroner årlig, noe som er om lag 100 millioner kroner mer i årlige utgifter til ambulansehelikoptrene enn i dag.