Usynlig blokk

Etablering av midlertidig ambulansehelikopterbase Kirkenes

Publisert 5. juni 2020 av Knut Haarvik

(Sist endret 7. juli 2020)

Våre informasjonsbrev om dette prosjektet ligger som vedlegg nederst på denne siden.

 

Knyttet til Covid-19 pandemien har Luftambulansetjenesten HF (LAT HF) fått i oppdrag å bistå Helse Nord RHF med å etablere en midlertidig ambulansehelikopterbase i Kirkenes.

Den skal være operativ og tilby befolkningen helsetjenester fra og med 15. juli i år. Varigheten er foreløpig satt til 31.1.2021 men vil bli vurdert forlenget dersom smittesituasjon tilsier det.

 

Basen vil bli bemannet med pilot, redningsmann og anestesilege i døgnberedskap. Basen vil også ha en legebil, som kan benyttes til utrykning i nærområdet når det ikke er vær til å fly.

Norsk Luftambulanse AS er valgt som operatør av basen. Selskapet opererer i dag alle landets ambulansehelikopterbaser på kontrakt for Luftambulansetjenesten HF og har lang erfaring med å opprette midlertidige baser.

 

LAT HF legger fortløpende ut informasjon knyttet til prosjektet på denne siden. Målet er å informere så godt som mulig om fremdrift, prosess og bakgrunn for prosjektet. Prosjektet sender også ut informasjonsbrev til berørte parter.

 

Flere detaljer kan du lese om i vedlegget under:

 

Her kan du lese våre informasjonsbrev om den midlertidige basen etter hvert som de sendes ut.

Etablerer permanent ambulansehelikopter i Kirkenes
17. november 2020
 
Avløser Forsvarets helikopter
15. juli 2020