Usynlig blokk

Aktuelt

Våre informasjonsbrev om dette prosjektet ligger som vedlegg nederst på denne siden.

 

 

Helseforetaket Luftambulansetjenesten HF, har fått i oppgave å utrede og anbefale hvor ambulansehelikopteret i Midtre Hålogaland bør plasseres og ha sin base.

Her finner du alt om ambulanseflyanskaffelsen.

Her finner du alt om ambulansehelikopteranskaffelsen.

LZ  North (Landing Zone North) er et støtteverktøy for luftambulanse- og redningshelikoptertjenesten som øker sikkerheten ved landing på ukjent sted.