Usynlig blokk

Forankring og fullmakt til å anskaffe ambulanseflytjenester i RHF-ene

Publisert 23. mars 2018 av Knut Haarvik

(Sist endret 8. mai 2018)

Det er Luftambulansetjenesten som anskaffer ambulansefly- og ambulansehelikoptertjenester og inngår kontrakt med flyselskapene som flyr for oss.

I så store anskaffelser gir styrene i de regionale helseforetakene sine administrerende direktører fullmakt til å forplikte RHF-ene økonomisk. På den måten kan direktørene si ja til innstillingen fra Luftambulansetjenesten HF (før ANS) uten at styrene kjenner innholdet i selve innstilligen. Styrene får altså ikke vite noe om hvem som ligger an til å vinne anbudskonkurransen.

Styrene i RHF har ingen rolle i å vurdere eller avgjøre disse anskaffelsene. Det er bare administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF, Øyvind Juell, som kan inngå kontrakter med flyselskapene som flyr i luftambulansetjenesten. 

Forankringen av denne prosessen for ambulanseflytjenester fra 2019 ble gjort av styrene i månedsskiftet mai juni 2017. Hva styrene fikk vite og hvordan dette ble gjort kan du lese om her: