Usynlig blokk

Forlenger leieavtalen for base i Harstad

Publisert 9. mai 2022 av Elin Åsbakk Lind

Luftambulansetjenesten HF har forlenget leieavtalen som i dag huser ambulansehelikopterbasen i Harstad fram til 1. juli 2024.
 
Dette gir Helse Nord RHF ,som avgjør hvor den permanente basen skal ligge,  bedre tid til å sikre at avgjørelsen er godt nok fundamentert. Mer informasjon finner du på Helse Nord RHF sin hjemmeside her.