Usynlig blokk

Gjennomgår basestrukturen for luftambulansetjenesten

Publisert 18. august 2017 av Knut Haarvik

Helse Sør-Øst RHF og de tre andre regionale helseforetakene gjennomgår nå basestrukturen for luftambulansetjenesten i Norge. En rapport skal etter planen foreligge og overleveres Helse- og omsorgsdepartementet innen utgangen av året.

Les mer her: Utreder basestruktur