Informasjon om styret

 

Styret i Luftambulansetjenesten HF er sammensatt som følger:

 

Styreleder:           Dag Hårstad, Helse Midt-Norge RHF

Nestleder:            Randi Spørck, Helse Nord RHF

Styremeldem:      Panchakulasingam Kandiah, Helse Vest RHF

Styremedlem:      Ann-Margrethe Myrland, Helse Sør-Øst RHF

Styremedlem:      Jan Frich, Helse Sør-Øst RHF