Usynlig blokk

Innspill til anskaffelsen av ambulanseflytjenester 2019.

Publisert 8. september 2016 av Knut Haarvik

 

Luftambulansetjenesten ANS viser til den pågående anskaffelsen av ambulanseflytjenester. Utkast til kravspesifikasjon for anskaffelsen er nå utarbeidet, og slik tidligere kunngjort vil obligatoriske krav og kontraktskrav nå sendes ut til utvalgte interessenter for innspill. Se adressater i vedlagte følgebrev.

Kravspesifikasjonen er utarbeidet av en bredt sammensatt prosjektgruppe med representanter fra de ulike fagområdene. Helseforetakenes innkjøpsservice (HINAS) og Luftambulansetjenesten ANS har god erfaring med denne tilnærmingen.

Vi gjør oppmerksom på at innspillsrunden ikke omfatter evalueringskrav, kun obligatoriske krav og kontraktskrav. Kravspesifikasjonen kan derfor fremstå som noe mangelfull på enkelte områder.

Vi har stor forståelse for at det er interesse rundt evalueringskravene, da mye av det kvalitetsmessige innholdet i tjenesten er beskrevet her. Men av hensyn til reglene for likebehandling i den kommende anbudsprosessen, ønsker vi ikke å gå ut med evalueringskravene tilbyderne skal bedømmes etter, før konkurransegrunnlaget er vedtatt og kan publiseres.