Krav til flygere - ambulansehelikopter

 

KRAV TIL HELIKOPTERFLYGERE I LUFTAMBULANSETJENESTEN

Luftambulansetjenesten ANS er ansvarlig for den operative delen av norsk luftambulansetjeneste på vegne av helsemyndighetene. Dette gjør vi ved å tegne 6-10 årskontrakter med sivile helikopterselskap.

Fra og med 2008 er det Norsk Luftambulanse AS og Lufttransport AS som opererer på våre 11 helikopterbaser.

Alle pilotene er ansatt i disse selskapene, og må tilfredsstille de krav som de stiller. Vi har gjennom kontraktene stilt en del ekstra/tilleggskrav.  Generelt kan det sies at det kreves mye erfaring som helikopterflyger før man er aktuell til jobb i luftambulansetjenesten. Selskapene rekrutterer både militære og sivile flygere.

Følgende krav er stilt til flygere gjennom kontrakt med oss:

  • Trafikkflygersertifikat CPL for helikopter (CPL-H) og gyldig instrumentbevis (IR.H)
  • 2000 timers flytid på helikopter, herav minst 1000 timer på turbinhelikopter
  • 1000 timer som fartøysjef på helikopter
  • 1000 timer erfaring (helikopter) fra operasjoner som er relevante for luftambulansevirksomheten. Operatøren skal dokumentere dette
  • 200 timer nattflyging helikopter
  • 100 timer instrument helikopter
  • 50 timer NVG helikopter
  • Gjennomført selskapets utsjekks- og treningsprogram for underhengende operasjoner/ evt. heisoperasjoner

 

Du kan lese om våre operatører/Forsvaret via hjemmesidene deres:

Lufttransport AS

Norsk Luftambulanse AS

Forsvaret - militær flygerutdanning

Du kan også finne mange aktuelle forum og artikler på internett som forteller mer om hva som kreves for å bli helikopterflyger.

 

Lykke til videre!