Usynlig blokk

Luftambulansedagene 2018

 

Luftambulansedagene 2018 blir arrangert på Gardermoen i uke 4: tirsdag 23. – onsdag 24. januar 2018.

 

Møtedag  for medisink nettverk, lederforum for flysykepleiere og operativt forum legges til mandag 22. januar.

Luftambulanseavdelingen OUS deltar i programkomitéen.

 

Informasjon om påmelding og program kommer senere.

 

 

Starttidspunkt: 
Mandag, 22. januar 2018 - 16:15
Sted: 
Gardermoen
Sluttidspunkt: 
Onsdag, 24. januar 2018 - 16:15