Manøvreringsanvisning rundt ambulansefly

Som et risikoreduserende tiltak for å forebygge uhell på bakken mellom ambulansefly og bilambulanse, er det utarbeidet en manøvreringsanvisning gjeldende for ambulansearbeidere ved ferdsel rundt Lufttransports Beech 200 ambulansefly som flyr for Luftambulansetjenesten HF.
                                                                          ~~~
Luftambulansetjenesten ANS ber om at vedlagte plansje «Manøvreringsanvisning rundt ambulansefly B 200» med vedlagte følgeskriv distribueres til samtlige ambulansestasjoner,og at manøvreringsanvisningen implementeres i ambulansearbeidernes operative prosedyrer/håndbøker.