Usynlig blokk

Motorstans for Harstad-helikopteret

Publisert 22. november 2021 av Elin Åsbakk Lind

(Sist endret 30. november 2021)

Lørdag ettermiddag opplevde ambulansehelikopteret  som er stasjonert ved Harstad- basen en motorstans på ene motoren under et oppdrag. Helikopteret foretok da en kontrollert landing slik prosedyren er og landet i terreng ved Kongsvika i Tjeldsund kommune. 

Ombord var besetning og tre turgåere som var hentet ut fra et oppdrag. Alle er i god behold etter hendelsen. 

Basen i Harstad fikk lørdag 27. november 2021 nytt helikopter på plass

Det er for tidlig til å konkludere med årsaken til motorstansen. Tekniker undersøker sammenhenger, og vurderer status og eventuelle videre behov for vedlikehold på helikopteret.

Helikoptertypen , som er av typen H145, er brukt i Norge siden 2015 , og er velprøvet i tilsvarende tjeneste i en rekke andre land.Helikoptrene i luftambulansetjenesten har duplisering av alle vitale systemer, inkludert motorer, nettopp for å kunne håndtere slike hendelser. Crewene får mengdetrening på dette i simulator 2 ganger pr år og har prosedyrer for å håndtere dette. 

Les også informasjon fra Norsk Luftambulanse AS her: 

- Vil ta tid å finne årsaken til motorbortfall | Stiftelsen Norsk Luftambulanse (ntb.no)

For spørsmål om  beredskap rundt hendelsen: 

Elin Åsbakk Lind, kommunikasjonsrådgiver Luftambulansetjenesten HF. Tlf 952-20149

For spørsmål rundt hva som skjer med helikopteret videre, samt tekniske undersøkelser: 

Randi Johannessen Buckley, Konstituert kommunikasjonsdirektør i Stiftelsen Norsk Luftambulanse AS. Tlf 920 16 406.