NACA-scores evne til å forutsi dødelighet og behov for avansert sykehusbehandling (Torben Wisborg (Helse Finnmark- Hammerfest, Nasj. Kompetansesenter for Traumatologi og UiT))