Nasjonal standard for helsepersonell som transporterer syke nyfødte i luftambulansetjenesten

Etter en omfattende utredning og høringsrunde våren 2016, ble standarden lansert høsten 2016. Styret i Luftambulansetjenesten ANS (nå Luftambulansetjenesten HF) stilte seg bak standarden som en anbefalt faglig norm i møte 6. september 2016.

Se vedlegg under.