Nordisk konvensjon

Luftambulanseoppdrag med utenlandske pasienter iht. nordisk konvensjon

Det er kun nødvendige merutgifter til hjemtransport for pasienten som kan dekkes.
Dersom søknad om dekning av merutgifter fremmes av helsetjenesteyter (sykehus eller annen behandler) eller transportør på vegne av pasienten, er denne ansvarlig for å kreve inn pasientens egenbetaling som fastsatt i HELFOs vedtak.

Godtgjørelse for kostnader ved hjemreise les mer under Nordisk konvensjon artikkel 7

Nordisk konvensjon artikkel 7

 

Bestilling av oppdrag skjer til telefon nummer 67972790 på hverdager i tidsrommet kl. 0730-1700

Ved påtrengende behov utenom disse tider benyttes samme telefonnummer, og en ber da om vakthavende flylege.

Rekvirent må oppgi fakturaadresse og sende kopi av HELFO's godkjenning.

Søknadsskjema for dekning av merutgifter til hjemtransport