Usynlig blokk

Norge først i verden med nyutviklet ambulansejet

Publisert 9. mai 2019 av Knut Haarvik

(Sist endret 30. juni 2019)

To av de nye flyene som skal settes inn i den norske luftambulansetjenesten fra 1. juli er nå levert i Norge. Det nye jetflyet som skal styrke beredskapen landet på Gardermoen på firgjøringsdagen 8. mai. Dagen etter kom også det første av tjenestens nye propellfly.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dåp ved første landing: På Gardermoen ble luftambulansetjenestens nye jetfly tradisjonen tro døpt etter flyets første landing i Norge.  Foto: BSAA/John Tollefsen

 

- Det er gledelig at de første nye flyene til luftambulansetjenesten nå har kommet til Norge i henhold til vår bestilling. Det er også betryggende at Babcock er i rute og forventer å ha alle de nye flyene på plass når de overtar kontrakten og skal levere den flyoperative delen av tjenesten vår 1. juli, sier administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF, Øyvind Juell.

 

Tjenesten har ikke jetfly i dag.  Det er særlig under transport av dårlige intensivpasienter at jetflyet vil utgjøre en forskjell. Kabinen er mer romslig, og det er plass til mer utstyr og flere behandlere enn i de mindre propellflyene. Ved lange flytransporter mellom Nord- og Sør-Norge eller til og fra utlandet vil en unngå mellomlandinger for å fylle drivstoff. Dette vil forkorte transporttiden vesentlig. Kortere flytid er spesielt viktig for pasienter som trenger rask sykehusbehandling.

 

Jetflyet er av typen Cessna C680A Latitude. Det kommer rett fra fabrikk i USA og er det første i sitt slag som er innredet som ambulansefly. Flyet kan lande på rullebaner fra 1199 meter og oppover. Det skal drives og opereres av Babcock Scandinavian AirAmbulance på vegne av Luftambulansetjenesten HF og de fire regionale helseforetakene som eier tjenesten.

 

- Dette er et fantastisk fly som med sin fart, rekkevidde og kapasitet raskt kan bringe opp til fire behandlere og mye medisinskteknisk utstyr til alle kanter av landet, inkludert Svalbard, sier Daglig leder Marius Hansen i Babcock Scandinavian AirAmbulance AS.

 

Ved siden av jeten skal Babcock også drifte og operere ti nye Beech 250 propellfly. Disse flyene er en oppgradert versjon av flyene som brukes i tjenesten i dag. De er utstyrt med det siste av navigasjons- og flysikkerhetsutstyr, og kan lande på alle flyplasser i det norske kortbanenettet.

 

Før flyene settes inn i tjeneste skal de gjennom ulike tester for å få norsk godkjenning, og innredes med medisinskteknisk utstyr til pasientbehandling.

 

Fakta om Cessna C680A Latitude:
Besetning: minimum to piloter og en flysykepleier
Antall båreplasser: 2
Antall sitteplasser i kabin utenom båreplasser: 4
Maks flyhøyde: 45 000 fot (FL450)
Maks rekkevidde 5300 km
Hastighet: 850 km/t
Motorkraft: 2 x 2700 kg skyvekraft
Maks vekt 13970 kg

 

Fakta om Beech B250 King Air:
Besetning: minimum 2 piloter og 1 flysykepleier
Antall båreplasser: 2
Antall sitteplasser i kabin utenom båreplasser: 2
Maks flyhøyde: 35 000 fot (FL350)
Maks rekkevidde 2700 km
Hastighet: 560 km/t
Motorkraft: 2 x 850 hk
Maks vekt 5700 kg