Usynlig blokk

Normal beredskap etter sykdom

Publisert 27. desember 2019 av Knut Haarvik

Ambulanseflytjenesten er tilbake i normal beredskap etter at sykdom satte de tre flyene på dagvakt i Finnmark på bakken torsdag 26. desember. Tjenesten er også styrket med et ekstra jetfly og et helikopter fra Forsvaret i Kirkenes.

 

Gjennom juledagene ble flere ansatte ved ambulanseflybasene i Kirkenes og Alta rammet av sykdom. Det ga ustabil og redusert beredskap ved disse basene. På dagvakt torsdag 26. desember leverte de to basene ikke beredskap. Når sju av ti piloter ble syke samtidig tok det tid å finne nok mannskap som kunne ta ekstra vakter på kort varsel. Samtidig gjorde manglende ruteflytilbud i helligdagene det vanskelig å få mannskapet frem til basene i Finnmark.

Torsdag ble fly ved andre baser skjermet for å kunne løse eventuelle oppdrag i Finnmark.

 

Fredag 27. desember er det tilgjengelige fly på alle baser og ved hjelp av reisepiloter er så godt som alle vakter dekt opp til over nyttår. Det forventes dermed god beredskap fremover med mindre det oppstår nye sykdomstilfeller. Flyene ved de to basene er vasket ned og desinfisert. Og det jobbes med å vaske ned de to basene. Inn til det er gjort bor besetningene på hotell for å unngå mulig smitte.

 

Daglig status

Det legges ut daglige statusrapporter for ambulanseflytjenesten som kan leses på nettsiden: Ambulansefly på beredskap - status i dag

Blir det vesentlige endringer i beredskapen, vil Luftambulansetjenesten HF oppdatere informasjonen på denne nettsiden umiddelbart.

 

Normal beredskap

Ambulanseflytjenesten har da som vanlig ni ambulansefly i beredskap på dagtid. Sju av dem har også beredskap natt.

  • Åtte kortbanefly med baser i Kirkenes, Alta (to fly), Tromsø, Bodø, Brønnøysund, Ålesund og Gardermoen.
  • Ett jetfly, langbane, med hjemmebase Gardermoen.
  • To kortbanefly i reserve.

 Ekstra ressurser i beredskap

  • Et jetfly fra Airwing med lege og sykepleier vil være i beredskap 27. desember til og med 5. januar 2020. Flyet har hjemmebase Gardermoen, men kan ta nattstopp ved andre lufthavner ved behov. Jetflyet kan bare operere på lange rullebaner.
  • Forsvarets Bell-helikopter i Kirkenes med lege og redningsmann står på 24-timers beredskap alle dager, foreløpig til 15. januar 2020.
  • Babcock stiller med et ekstra fly med sykepleier i Alta på hverdager som leverer 12 timers dagberedskap. Flyet kan bare operere på lange rullebaner men avlaster kortbaneflyene ved at disse får færre langbaneoppdrag å løse. Flyet skal stå på topp av tjenestens ni fly frem til påske, men brukes også som erstatning for andre fly dersom de går av beredskap.

 

Forhold som kan påvirke beredskapen

  • Uforutsette tekniske feil og annet kan sette enkelte av tjenestenes fly og helikoptre ut av beredskap i kortere eller lengre perioder. Men det er svært uvanlig at beredskapen ved mange baser faller bort eller svekkes samtidig.
  • Plutselig sykdom krever at Babcock må sette inn reisepilot eller at helseforetakene må sette inn en annen sykepleier fra sykehusene. Bytte kan ta noe tid fordi det ofte må benyttes rutefly for å komme frem til base. Men det er uvanlig at beredskapen ved mange baser faller bort samtidig på grunn av sykdom.

 

Luftambulansetjenesten HF og Helse Nord RHF opprettholder gul beredskap inntil behovet for ekstraordinære ressurser er borte, og Babcock har vist stabil leveranse over tid.