Usynlig blokk

Nytt ambulansejetfly i Tromsø i regi av EU

Publisert 15. april 2021 av Elin Åsbakk Lind

Luftambulansetjenesten HF utvider avtalen med Babcock Scandinavian AirAmbulance AS om å levere et jetfly som skal transportere alvorlig syke pasienter i Europa med høyrisikosmitte.

Bakgrunnen for oppdraget er at Norge har inngått avtale med EU om transport av pasienter med alvorlige smittsomme sykdommer, som en del av RescEU-ordningen, og det skal være stasjonert i Norge i perioden 2021 til 2027. Det er angitt en oppstart i slutten av 2021.

Helsedirektoratet er formell avtalepart med EU.

– De fire helseregionene har fått oppgaven med å få på plass dette tilbudet. Det er en milepæl at selve flyet nå kommer på plass, men det er fortsatt mye arbeid som gjenstår, og vi har en god organisasjon, ledet av Helse Nord, som skal sørge for at alt er på plass til oppstart, sier administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF, Stig Slørdahl.

Flyet vil i hverdagen bemannes med flysykepleier og øvrig crew. Når flyet avgis til EU-oppdrag vil flyet bemannes med spesialtrent helsepersonell rekruttert fra alle helseregionene i Norge. Dette helsepersonellet inngår i en turnusordning, og hvert team (syv team i alt) vil være bemannet med en lege, en sykepleier og en paramedic/sikkerhetsansvarlig.

Bedrer ambulanseflytjenesten

Det er inngått avtale om en komplett operasjon av fly, bemanning (piloter), teknisk vedlikehold, trening etc. Dette inkluderer ambulansefly på helkontinuerlig basis, hele døgnet, hver dag, hele året.  Det nye ambulanseflyet av typen Cessna C680A Latitude er samme modell som jetflyet som benyttes på Gardermoen, og skal være stasjonert i Tromsø.

Når ambulanseflyet ikke brukes til oppdrag i regi av EU, settes det inn den vanlige ambulanseflytjenesten i Norge.

– Dette bedrer derfor den totale ambulanseflytjenesten til beste for pasientene, sier Stig Slørdahl.

 

Cessna C680A Latitude

Cessna C680A Latitude 

Utvider eksisterende avtale

Oppdraget er å ha ambulanseflyet i drift allerede i slutten av dette året. Det har vært vurdert å gjennomføre en ordinær anbudskonkurranse, gjennomføre en hasteanskaffelse med konkurranse fra flere aktører eller å utvide avtalen med eksisterende avtalepart. Å gjennomføre en ordinær anskaffelse har vært vurdert å ta for lang tid både for å gjennomføre anskaffelsen og tiden potensielle tilbydere trenger fra kontrakt er tildelt til de skal være operative.

Siden oppdraget hastet, valgte Luftambulansetjenesten i samråd med sine eiere, å gå for å utvide dagens avtale med Babcock til også å gjelde ambulansejetfly for EU. Dette ble kunngjort i markedet i en såkalt intensjonskunngjøring. Ingen markedsaktører hadde innsigelser til dette.

– Å ha samme leverandør av ambulanseflytjenester i hele landet er gunstig av flere årsaker. Blant annet gir det en mer robust tilgang på mannskap ved sykdom og annet fravær. Babcock er en for oss en kjent ambulanseflyleverandør som vi vet leverer kvalitet på sine tjenester og systemer, sier Øyvind Juell i Luftambulansetjenesten.

 

Dette er RescEU

RescEU er en del av EUs ordning for sivil beredskap, og har som mål å styrke beskyttelsen av borgere mot katastrofer samt håndteringen av nye risikoer. Dette inkluderer en flåte med brannslukningsfly og helikoptre, medisinske evakueringsfly, samt et lager med medisinsk utstyr og feltsykehus som kan brukes i medisinske nødsituasjoner, og ved kjemiske, biologiske, radiologiske og kjernefysiske hendelser. Les mer: https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_en

Se mer info her: 

Norge og EU etablerer ambulansefly i Tromsø - regjeringen.no

Babcock Scandinavian AirAmbulance AS er glad for utvidelsen av avtalen.

- Vi gleder oss til å innlemme et nytt jetfly i tjenesten, og er stolte over at vi på denne måten får være med på å utvikle ambulanseflytjenesten i Norge ytterligere. I og med at flyet vil bli stasjonert i Tromsø, vil spesielt beredskapen i Nord-Norge og på Svalbard styrkes. Vi er også stolte over at vi gjennom driften av det nye flyet får bidra til å styrke EUs beredskap, sier Marius Hansen, daglig leder for Babcock i Norden. 

 

For mer informasjon om ambulansefly i regi av EU, kontakt Stig Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF, gjennom kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukaas, tlf. 934 98 136.

For mer informasjon om avtalen med Babcock, kontakt Øyvind Juell, administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF, tlf. 926 53 078.