Usynlig blokk

Nyutviklet simulator gir økt sikkerhet i luftambulansetjenesten.

Publisert 12. oktober 2018 av Knut Haarvik

 

Pressemelding fra Luftambulansetjenesten HF

 

For første gang kan piloter og redningsmenn i norske ambulansehelikoptre trene i en simulator som er spesialtilpasset helikoptrene de flyr. I tillegg er alle kjente strømledninger, høye master og andre lufthindringer i Norge lagt inn.

 

Simulator gir økt sikkerhet: Øvingsleder bak til venstre programmerer inn det mannskapet skal øve på. Til eksempel motorstans med behov for nødlanding, kryssende flytrafikk og landing på ukjent sted i mørket. Her er vi over Tromsøsundet ved Langnes Lufthavn, Tromsø.

 

 

Bakgrunn

Å fly ambulansehelikopter 24 timer i døgnet hele året i norsk klima er blant de mest krevende luftoperasjoner i Europa. Gjennom 30 år med offentlig luftambulansetjeneste har det vært flere ulykker der fartøy i tjenesten har truffet en lufthindring.  Den siste med tragisk utfall var da et ambulansehelikopter fløy i spenn på Sollihøgda i 2014 og havarerte.

– Å kunne trene på og simulere krevende oppdrag i de områdene av landet mannskapene flyr i til daglig, er det viktigste enkelttiltaket for økt sikkerhet i vår tjeneste. Det sier operativ rådgiver i helseforetaket, Luftambulansetjenesten HF, Roy Inge Jenssen.

 

Foretaket har det øverste operative ansvaret for all luftambulanse i Norge og jobber kontinuerlig for å bedre sikkerhet i luftambulansetjenesten.

– Fram til nå har de som flyr i tjenesten trent simulator i utlandet. For over fire år siden spurte vi derfor markedet om det var mulig å få levert en norsk treningssimulator med norske lufthindringer og nå har vi fått den på plass gjennom den nye driftskontrakten vi har inngått med Norsk Luftambulanse AS. Vi er svært fornøyd med at simulatoren nå er tatt i bruk, sier administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF, Øyvind Juell.

 

Utviklerne

Simulatoren er blant Europas mest avanserte. Den er utviklet av Reiser Simulation and Training og Norsk Luftambulanse AS. Onsdag 10. oktober ble åpningen av simulatoren markert ved Norwegian Competence Centre Helicopter AS i Stavanger.

Simulatoren er bygd slik at den er identisk med tjenestens totalt femten Airbus helikoptre med alt av instrumenter, navigasjonsutstyr og sikkerhetssystemer. 

– Dette er et kvantesprang. Simulatoren er den beste jeg noen gang har prøvd. Vi har rett og slett utviklet et unikt treningsverktøy det knapt finnes maken til i verden, sier prosjektleder og pilot i Norsk Luftambulanse AS, Erlend Segtnan.

 

– Som oppdragsgiver er vi svært fornøyd med den store innsatsen vår leverandør Norsk Luftambulanse AS og deres underleverandør Reiser har lagt ned i denne nyutviklingen, sier Juell.

 

Spleiselaget

Luftambulansetjenesten i Norge er offentlig organisert og betalt av felleskapets penger gjennom de regionale helseforetakene. Den digitale gjengivelsen av kart og terreng i den nye simulatoren bygger på kartdatabasen til Statens Kartverk og norske kommuner. Den lastes nå fortløpende ned slik at simulatoren skal dekke hele landet.  Uten denne offentlige grunndatainnsamlingen hadde det ikke vært mulig å utvikle denne simulatoren.

– Det er veldig hyggelig for oss at det store grunnarbeidet med å lage digitaliserte kart av hele landet nå også kommer til nytte for andre offentlige tjenester som luftambulansetjenesten. Det sier fylkeskartsjef i landdivisjonen hos Statens Kartverk, Steiner Wergeland.

 

De som flyr tjenestens to største helikoptre må fortsatt fly simulator i utlandet.

– Det har ikke vært økonomisk eller praktisk mulig å anskaffe en egen simulator i Norge for de to største helikoptrene våre, men å ha egen simulator spesialtilpasset femten av tjenestens helikoptre (fire reservehelikoptre) er et stort skritt i riktig retning, sier Juell.

 

Bilder Simulator

Bilde av Arm dir. Luftambulansetjenesten HF, Øyvind Juell 

 

For mer informasjon eller intervju, ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver i Luftambulansetjenesten HF, Knut Haarvik, på mobil 91363044 eller e-post: kh@luftambulansetjenesten.no