Usynlig blokk

Personellet ved ambulanseflybasen i Kirkenes har flyttet tilbake

Publisert 25. april 2022 av Elin Åsbakk Lind

Alt personell er nå tilbake på ambulanseflybasen i Kirkenes. Personellet har siden fredag 25. mars bodd på hotell på grunn av radonmålinger som viste for høye verdier.

Som følge av dette ble responstiden økt fra 20 minutter til 61 minutter fordi personellet bodde et annet sted enn basen.

Nå når personellet er flyttet tilbake så har responstiden gått tilbake til 20 minutter.

Huseier Ugland Air Property AS har gjort en rekke tiltak ved basen for å sørge for akseptable radonverdier i arbeidsmiljøet. Det er blant annet etablert flere radonbrønner som sørger for at radon ikke slipper inn i bygget, montert flere ventiler og det gjøres nå sanntidsmålinger av radon i bygget som viser akseptable radonverdier.

Mer informasjon om radonmålingene finner du her