Presse

 

 

På grunn av stort arbeidspress er vi i en tid fremover mindre tilgjengelig for media og andre enn normalt. Vi beklager dette.

 

 

Som en følge av det pågående koronautbruddet har ansatte i alle deler av luftambulansetjenesten nå et stort arbeidspress. Tjenestens viktigste prioritet er å bistå sykehusene med nødvendig transport og behandling av deres pasienter. Som en konsekvens av dette vil henvendelser utenfra ofte få lavere prioritet enn normalt. Innsynsbegjæringer vil ta lengre tid enn vanlig og frister i lovverket vil bli brutt. Luftambulansetjenesten HF praktiserer åpenhet og meroffentlighet, men ber om forståelse for at dette prinsippet de neste ukene må vike for andre helt nødvendige oppgaver.

 

Ved behov vil viktig informasjon fra tjenesten bli formidlet til media og lagt ut på våre nettsider luftambulanse.no

 

 

Kontaktpersoner for presse og media:

Kommunikasjonsrådgiver / Communication Advisor

Knut Haarvik
Tlf: +47 91363044
E-post: kh@luftambulansetjenesten.no

 

 

  (For høyopplselig bilde klikk HER, eller last ned bildet fra vedlegg nederst på siden)

Administrerende direktør / CEO

Øyvind Juell

Telefon +47 926 53 078,

E-post: oj@luftambulansetjenesten.no

 

For henvendelser av generell art vedrørende luftambulansetjenesten, kontakt Luftambulansetjenesten HF på telefon 75 54 99 50 eller send en e-post til postmottak@luftambulansetjenesten.no

 

 

 

Relaterte lenker

Pressekontakt Helse-Sør Øst RHF

Pressekontakt Helse Vest RHF

Pressekontakt Helse Midt-Norge RHF

Pressekontakt Helse Nord RHF