Usynlig blokk

Pressemelding - Luftambulansetjenesten styrkes

Publisert 30. juni 2016 av Knut Haarvik

(Sist endret 1. juli 2016)

Pressemelding fra Luftambulansetjenesten ANS

De regionale helseforetakene styrker luftambulansetjenesten i Norge.

 

De regionale helseforetakene finansierer all luftambulanse i Norge. Fra sommeren 2018 av blir ambulansehelikoptertjenesten i Norge enda bedre.

 

- Med dette vedtaket løfter våre eiere kvaliteten på nesten alle områder av tjenesten. Det sier daglig leder i Luftambulansetjenesten ANS, Øyvind Juell.

Alle landets baser får nye ambulansehelikoptre. Arendal, Bergen og Trondheim får større maskiner med lengre rekkevidde og større medisinsk kapasitet. Det blir flere reservehelikoptre, økt bemanning og det opprettes bakvakt med hele besetninger som gjør tjenesten mer robust og tilgjengelig.

 

Helikoptre av denne typen (H 145) skal brukes i Arendal, Bergen, Trondheim, Lørenskog og Brønnøysund i den nye kontrakten. Helikoptertypen er allerede i bruk på Evenes.  Foto: Luftambulansetjenesten ANS.

 

Økt sikkerhet

Å fly ambulansehelikopter natt og dag i norsk klima og topografi er en risikoutsatt tjeneste. Derfor får alle helikoptrene det nyeste innen sikkerhetsutstyr. Blant annet de beste nattsynbrillene på markedet, avansert autopilot og kontinuerlig satellittovervåking av fartøyene. I tillegg etableres en egen simulator i Stavanger med norske kart, norsk topografi og norske lufthindringer i databasen. 

-Med ny og bedre simulator på plass får våre mannskap regelmessig trening i å fly svært krevende oppdrag i de områdene av landet de flyr i til daglig.  Realistisk simulatortrening under norske forhold er ett av våre viktigste tiltak for økt sikkerhet. Det sier operativ rådgiver i Luftambulansetjenesten ANS, Roy Inge Jenssen.

 

Offentlig eierskap en suksess

Gjennom drøyt ti år har de regionale helseforetakenes selskap, Luftambulansetjenesten ANS, drevet målrettet innovasjon og forbedret de medisinske, redningstekniske og sikkerhetsmessige sidene av tjenesten.

-Våre eiere har gitt oss rammer til å utvikle en robust luftambulansetjeneste med internasjonal toppkvalitet og tilnærmet lik tilgjengelighet i hele landet. Det høster vi og det norske folk nå fruktene av, sier daglig leder i Luftambulansetjenesten ANS, Øyvind Juell.

Driften av de norske ambulansehelikoptrene er satt ut til private flyselskap. I konkurranse med tre andre, vant flyselskapet Norsk Luftambulanse AS oppdraget på alle landets 12 baser. Med anestesileger fra norske sykehus om bord, skal selskapet fly for og representere Luftambulansetjenesten ANS fra 2018.

Ny driftskontrakt med varighet på inn til ti år starter sommeren 2018. Den vil koste de regionale foretakene drøyt 500 millioner kroner årlig. Kostnadsveksten er på over 25 prosent. Det utgjør 100 millioner årlig og en milliard kroner over ti år.

 

Kontaktpersoner:

Øyvind Juell, daglig leder Luftambulansetjenesten ANS. Mobiltelefon: +47 926 53 078

Roy Inge Jenssen, operativ rådgiver, Luftambulansetjenesten ANS. Mobiltelefon: +47 932 28 568

 

 

De viktigste endringene:

Under finner dere de viktigste endringene de regionale helseforetakene har vedtatt å finansiere i ambulansehelikoptertjenesten fra og med sommeren 2018.

 

 • Nye helikoptre på alle baser – leveres med nyeste versjon av sikkerhets og navigasjonsutstyr. Nye fartøy trenger mindre vedlikehold enn gamle.Gevinst: økt sikkerhet, større tilgjengelighet og bedre beredskap.

 

 • Større helikoptre i Arendal, Bergen og Trondheim – som kan fly lengre, ta mer last og har bedre plass til behandling av pasienter med ekstra behov. Gevinst: større operativ og medisinsk kapasitet.

 

 • Dobling av antall reservehelikoptre – Antallet reservehelikoptre økes fra to til fire. Reservehelikoptrene settes inn som erstatning ved planlagt vedlikehold og uforutsette tekniske feil/skader. De kan også settes inn som ekstra ressurs ved behov som øvelse, ekstra beredskap eller ved store hendelser. Gevinst: gir økt tilgjengelighet og bedre beredskap.

 

 • Økt bemanning på landets travleste base, Lørenskog - ny forsterket bemanning og bakvakt sørger for at ingen helikoptre i beredskap blir stående på bakken fordi mannskap har brukt opp sin lovlige arbeidstid (duty). Gevinst: gir større tilgjengelighet og bedre beredskap for hele Østlandet.

 

 • Etablering av bakvakt – to besetninger på nasjonal bakvakt. Gevinst: økt tilgjengelighet og bedre beredskap.

 

 • Ny simulator i Norge - Moderne simulator med norske kart og topografi – Mannskapene får realistisk trening på å fly krevende oppdrag og gjøre seg kjent med lufthindringer i de områdene av landet de flyr i til daglig. I dag er simulatortreningen i utlandet og øvelsene foregår i utenlandsk terreng. Gevinst: gir vesentlig økt sikkerhet for fremtidige flygninger.

 

 • Legebiler - blir nå en del av den offentlige finansierte helsetjenesten som kan benyttes nært base, ved teknisk svikt på helikopter og når ambulansehelikoptrene ikke kan fly pga. dårlig vær. Gevinst: økt beredskap og sikkerhet.

 

Alle helikoptrene får mye nytt sikkerhetsutstyr:

 • 4-akset autopilot – Alle helikoptrene får autopilot som kan fly alle deler av en flytur. Det minimerer sjansen for menneskelig feil, og lar piloten i større grad overvåke og kontrollere flygningen. Gevinst: økt sikkerhet for mannskap og pasient.

 

 • Nytt og moderne nattsynutstyr, NVG-briller – nyeste versjon av NVG-utstyr gir pilot og redningsmann bedre nattsyn enn i dag. Utstyret gjør det tryggere å fly når det er mørkt. Gevinst: økt sikkerhet for mannskap og pasient.

 

 • Satellittbasert overvåkning av hvor helikoptrene befinner seg – systemet gjør det mulig for AMK sentralene og Hovedredningssentralene å se nøyaktig hvor ambulansehelikoptrene befinner seg til enhver tid og kunne velge nærmeste ressurs. Gevinst: øker sikkerheten om noe skulle skje med besetningen og gjør styring av ressursene bedre og mer målrettet.

 

 • HUMS/FDM og/eller Cockpit Voice and Flight Data Recorder – system som registrer helikoptrenes bevegelser, ytelser og det som sies om bord. Analyseverktøy for å forebygge feil og utvikle sikre prosedyrer. Gjør det enklere å avdekke årsak til eventuelle hendelser og ulykker. Gevinst: økt sikkerhet.

 

 • Satellitt-telefon – gir besetningen om bord en kommunikasjonskanal som fungerer tilnærmet over alt. Sikrer at AMK får tak i mannskapet ved behov og under de fleste forhold. Gevinst: økt tilgjengelighet og sikkerhet.

 

 • LPV/GPS innflygninger – ny og moderne instrumentinnflyging. Gir mulighet for økt tilgjengelighet og gjennomføringsevne dersom værforholdene tillater det. Gevinst: økt tilgjengelighet og sikkerhet.

 

 • Synthetic Vision - Tredimensjonalt bilde av kartet, som viser terrenget foran helikopteret på en skjerm. Til støtte for piloten dersom man mister øyekontakt med bakken i for eksempel tett snødrev eller tåke. Gevinst: økt sikkerhet.

 

 

Andre og nye krav til tjenesten:

 

 • Krav om kvalitetssertifisering – nytt krav om at leverandøren må innen oppstart, ha et sertifisert kvalitetssystem. Gevinst: sikrer høy kvalitet hos leverandøren og at man driver kontinuerlig forbedring.

 

 • Krav til miljø – alle tilbud er evaluert på ulike miljøkrav og det er et nytt krav om at leverandøren må ha en miljøsertifisering. Gevinst: bidra til et bedre ytre miljø.

 

 • Strenge krav til fremdriftsplan - skal sørge for at tjenesten er oppe og går på nytt nivå på alle baser i hele landet når ny kontrakt starter å løpe juni 2018. Gevinst: forutsigbar kvalitet og leveranse ved dato for oppstart av ny kontrakt.

 

 • Krav til minimum årlig flytid - det satt krav til minimum flytid siste 30 dager og per år for besetningsmedlemmer. Gevinst: økt sikkerhet.

 

 • Krav til vandel og språkkunnskaper – nye krav til at mannskap som skal fly luftambulanse må snakke godt norsk for å unngå misforståelser. Gevinst: økt sikkerhet for mannskap, pasient og bedre pasientbehandling.

 

Pressebilder: http://www.luftambulanse.no/pressebilder-press-pictures

 

Har du spørsmål om Luftambulansetjenesten, kontakt:

Haarvik Knut

Kommunikasjonsrådgiver

Mobiltelefon: +47 91363044

E-post: kh@luftambulansetjenesten.no