Rapportskjema for luftambulansetjenesten - brukerveiledning

 

Vedlagt finnes veiledning for utfylling av rapportskjema for fly og helikopter.

Til informasjon vedlegges også Helsedirektoratets definisjonskatalog for den akuttmedisinske kjede fra 2012.

 

Bestilling av rapportskjema gjøres på ekstranett

►OBS! Øverst til høyre på hjemmesiden finner dere Logg inn, der legger dere inn bruker og passord som dere har fått tilsendt tidligere.