Sikkerhet i luftambulansetjenesten

  • Sikkerhetsutvalgets rapport 1997, utvikling fram til i dag, status (Roy Inge Jenssen, LAT ANS) Se her
  •  
  • Sikkerhetsstudie innlandshelikoptre 2013 (Rolf Johan Bye, Safetec) Ser her
  •  
  • Sikkerhetsarbeidet hos operatørene (presentasjoner legges ikke ut)