Usynlig blokk

Slik gjennomførte vi ambulanseflyanskaffelsen 2019