Styremøter 2020

Møteplan 2020

 
Dag Måned Sted, klokkeslett
28. Januar Hamar, Helse Sør-Øst RHF, kl 10-15
20. Februar Gardermoen, Radisson Blu, kl 09-12
26. Mars  
14. Mai  
25. Juni  
14. September  
19. Oktober  
1. Desember