Usynlig blokk

Tre notat om juridisk handlingsrom for avlysning i ambulanseflyanskaffelsen

Publisert 14. juni 2018 av Knut Haarvik

Det har i den senere tid vært mange som ønsker innsyn i juridiske råd og vurderinger Luftambulansetjenesten HF har hentet inn knyttet til det juridiske handlingsrommet ved en mulig avlysning av anbudskonkurransen i ambulanseflyanskaffelsen. Disse vurderingene ble gjort 7. april og 5. mai 2017 i god tid før tildeling av kontrakt og før signering av kontrakt.

Her er dokumentene