Usynlig blokk

Utredning av permanent base for ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland

Publisert 7. november 2018 av Knut Haarvik

(Sist endret 30. november 2018)

 

Helseforetaket Luftambulansetjenesten HF, har fått i oppgave å utrede og anbefale hvor ambulansehelikopteret i Midtre Hålogaland bør plasseres og ha sin base.

 

Utredningen skal ta utgangspunkt i den opprinnelige utredningen fra 2012, og erfaringene fra tre års drift på Evenes skal vektlegges. Den nye utredningen er bestilt av Helse Nord RHF og skal leveres innen 1. mars 2019.

 

På denne siden finner du informasjon om hvordan vi legger opp arbeidet. Kort fortalt betyr det:

  • hva vi skal gjøre i denne utredningen
  • hvordan vi skal jobbe den frem
  • hvem som deltar i prosjektet

Vi skal informere om viktige milepæler og lage en tidslinje slik at det blir lett for alle å orientere seg som fremdriften i arbeidet.

 

Bakgrunn

I 2013 vedtok styret i Helse Nord at det skulle opprettes en ambulansehelikopterbase inne på Harstad Narvik lufthavn Evenes. For å komme raskt i gang ble det leid en eldre hangar av Forsvaret og basen ble satt i drift 30. april 2015. Luftambulansetjenesten HF ikke funnet egnet tomt for bygging av permanent base inne på lufthavnen. Årsaken er funn av miljøgifter i grunnen der Avinor har ledig areal for bygging. Samtidig trenger Forsvaret selv lokalene dagens base bruker når leiekontrakten med Forsvaret løper ut i slutten av april 2019. Det er også forsøkt å finne egnet plass for en permanent base i umiddelbar nærhet til lufthavna. Men etter sondering og befaring sammen med Evenes kommune ble det ikke funnet egnet plass som var tilgjengelig.

 

Prosjektgruppe

Luftambulansetjenesten HF har opprettet en prosjektgruppe 21. oktober i år. Prosjektgruppa består av representanter fra:

UNN HF med medisinsk, tillitsvalgt ogg vernetjeneste.

NLSH HF med medisinsk, tillitsvalgt og vernetjeneste.

Operatør NLA AS med operativt, tillitsvalgt og vernetjeneste.

Helse Nord RHF.

LAT HF med prosjektleder, medisinsk- og operativ rådgiver pluss kommunikasjonsrådgiver.

Sykehusinnkjøp med prosjektadministrativ støtte.

 

Referansegruppe

Lofoten regionråd

Vesterålen regionråd

Ofoten regionråd

Sør-Troms regionråd

Hovedredningssentralen Nord Norge

 

To parallelle oppdrag

Luftambulansetjenesten HF har også fått i oppdrag fra Helse Nord så raskt som mulig å etablere en midlertidig ambulansehelikopterbase i nærheten av dagens base som ligger på Harstad Narvik lufthavn Evenes. Midlertidig base planlegges med en varighet på to år og ved behov inn til tre år. Basen skal tilby regionen luftambulansetjenester inn til en permanent base er på plass. (se vedlegg)

De to oppdragene er helt avskilt og vil ha ulike prosjektgrupper.

 

Nede på siden finner du vedlegg med:

  • Mandat for utredning av permanent base (vedlagt)
  • Prosjektbeskrivelse av utredningen (Leges ut når den er vedtatt)
  • Utredningen fra 2012 - Utredning ambulansehelikopter mellom Bosø og Tromsø
  • Prosjekt midlertidig ambulansehelikopterbase Midtre Hålogaland – Mandat status og fremdrift

Ingen relaterte nyheter.