Usynlig blokk

Utsatt signering av ambulanseflykontrakt

Publisert 23. juni 2017 av Knut Haarvik

 

Luftambulansetjenesten HF utsetter signering av kontrakt for ambulanseflytjenester

Lufttransport FW AS, som tapte anbudskonkurransen om nye ambulanseflytjenester, har varslet at selskapet vil be Salten tingrett om midlertidig forføyning. I tråd med regelverk og god forretningsskikk venter derfor Luftambulansetjenesten HF med å signere kontrakt med Babcock Scandinavian AirAmbulance AB til tingretten har behandlet saken.

 

-Det er forståelig at tapende part som i dag driver tjenesten ønsker å prøve dette for retten ettersom ambulanseflytjenesten utgjør så stor del av selskapets virksomhet, sier administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF, Øyvind Juell.

 

Luftambulansetjenesten HF vil avvente videre prosess til saken er avgjort i rettsapparatet. Det er ikke forventet at utsatt signering vil føre til forsinkelser i anskaffelsen, eller påvirke tjenestetilbudet til luftambulansetjenestens pasienter.

 

Det er de regionale helseforetakene som betaler for all luftambulanse i Norge. Det gjelder både helikopter og fly. Årlig vil driften av ambulanseflyene koste 500 millioner kroner fra 2019. Kontrakten som skal signeres starter 1. juli 2019 og går til 2025 med mulig forlengelse til 2030.

 

 

 

Kontaktpersoner Luftambulansetjenesten HF:
Øyvind Juell, administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF. Mobiltelefon: +47 926 53 078

Kontaktperson Sykehusinnkjøp HF:

Runar Rushfeldt Hanssen, kategorisjef prehospitalt. Mobiltelefon +47 958 07 135

 

For intervju eller andre spørsmål:

Ring Knut Haarvik, kommunikasjonsrådgiver Luftambulansetjenesten HF på mobiltelefon: +47 91363044 eller send e-post til kh@luftambulansetjenesten.no