Utstyr

 

Luftambulansetjenesten er utstyrt med spesialtilpasset medisinsk- og redningsteknisk utstyr.

 

Vi setter helt spesielle krav til utstyr som skal brukes i tjenesten. Spesielt settes det krav til utstyrets robusthet samt at det ikke utgjør en potensiell fare for luftfartøyet. Alt utstyr er spesielt kvalifisert for bruk i tjenesten for hver type luftfartøy.

 

Medisinsk utstyr omfatter defibrillator, multimonitor, respirator, kapnograf, ultralyd, sprøytepumper, sug, brystkompresjonsmaskin og transportkuvøse. 

 

Alt medisinsk teknisk utstyr blir vedlikeholdt, kalibrert og kontrollert av vårt medisinsktekniske verksted i Trondheim.