Usynlig blokk

Vi flyr mindre

Publisert 28. juni 2021 av Elin Åsbakk Lind

Luftambulansetjenesten så en umiddelbar nedgang i aktiviteten da covid-19 pandemien stengte ned Norge 12. mars 2020. Nedgangen fra 2019-2020 endte på 11,1 prosent.  Det eneste området vi ser en økning i oppdrag er for søk- og redningsoppdrag.

Aktivitetsrapporten for 2020 er klar og den viser flere tendenser. Nedgang i oppdrag over nær sagt hele linja er den mest åpenbare.

- Siden nedgangen var umiddelbar og sammenfallende med koronavirus, ligger nok mye av årsaken her, men om det er den hele og fulle årsaken til nedgangen vet vi ikke helt, sier administrerende direktør Øyvind Juell.

Her noen nøkkeltall fra rapporten:

  • 17 794 pasienter ble transportert av luftambulansetjenesten i 2020 (mot 20 191 i 2019)
  • Ambulansehelikopter hadde 7 149 oppdrag i 2020 (mot 8059 i 2019)
  • Ambulansefly hadde 8009 oppdrag i 2020 (mot 9 051 i 2019)
  • Redningshelikopter hadde 1 342 oppdrag i 2020 (mot 1 537 i 2019)
  • Legebiler hadde 1 604 oppdrag i 2020 (mot 1 798 i 2020)

Stigende i nord

Luftambulansetjenesten HF ser at utviklingstrekkene er litt ulike på helikoptersiden i de fire ulike helseregionene. Mens utviklingen har vært stabil de siste ti årene i Helse Sør-Øst og Helse Vest, ser vi at oppdragene er litt stigende i Helse Midt-Norge og sterkt stigende i Helse Nord.

- Utviklingen i Helse Nord skyldes etablering av helikopterbaser både på Evenes/Harstad og i Kirkenes, sier Øyvind Juell.

I rapporten omtales utviklingstrenden på base og regionnivå de siste ti årene.

Behov for ekstra fly-ressurser

Luftambulansetjenesten HF hadde behov for å leie inn ekstra ambulansefly også i 2020. Dette skyldes delvis etterdønningene av beredskapsutfordringene i 2019, men ikke minst på grunn av koronapandemien i 2020 som skapte utfordringer for tjenesten.

  • Forsvarets 330 baser etablerte beredskap med EpiShuttle transportisolator (kuvøse som isolerer og beskytter pasient og besetning under transport)
  • Det ble inngått avtale med Widerøe flyselskap om beredskap med en Dash8 (stasjonert i Bodø) og med Lufttransport RW AS med en Super Puma helikopter (stasjonert i Tromsø) for EpiShuttle transporter.
  • I forbindelse med covid-19 utbruddet ved Hammerfest sykehus i oktober/november 2020, ble eksterne jetfly leid inn som ekstra beredskap.

Økning i søk og redning-oppdrag

Pandemien førte til at de aller fleste nordmenn ferierte i hjemlandet i 2020. Vi har en antakelse om at dette er noe vi ser i tallene  for søk og redningsoppdrag, som er det eneste området som har økt i 2020. Vi hadde 771 søk-, redning-og ambulanseoppdrag med redning i 2020, mot 744 i 2019.

Hele aktivitetsrapporten kan du lese her