logo

Fire ambulansehelikopter kan ikke fly underhengende oppdrag

Luftfartstilsynet har ikke forlenget den midlertidige godkjenningen på modifiserte H145 helikopter for underhengende oppdrag. I dag gjelder det fire av fjorten helikopter i tjenesten. Beredskapen er likevel fortsatt god. 

Publisert 24.02.2023
Helikopter H145 går inn for landing

Underhengende oppdrag gjøres når pasienter skal hentes ut av vann, bratt og vanskelig terreng. Redningsmann og pasient henger under helikopteret i tau. I 2021 var det om lag 80 underhengende oppdrag, av totalt 7949 helikopteroppdrag.

 

Manglende sertifisering

Norsk Luftambulanse Helikopter AS (NLA AS) er i gang med å modifisere H145 helikoptrene sine fra T2 til D3, en modifikasjon som blant annet innebærer at helikoptermodellene går fra fire til fem rotorblader. 
Med fem rotorblader får helikopteret flere forbedringer, blant annet mindre vibrasjoner, mindre støy, evne til å løfte mer og helikopteret kan fly lengre. Siden 2020 har alle H145 blitt levert med fem blader fra fabrikk. 

Inntil 31.desember 2022 har NLA AS fløyet med Luftfartstilsynets midlertidige godkjenning for underhengende løsning på de modifiserte helikoptrene,  denne er ikke forlenget. EASA (Europeiske luftfartsmyndigheter) jobber med sertifisering av en ny såkalt HEC-løsning  (underhengende ) for H145D3, men dette drøyer ut i tid.

Tjenesten har derfor pr nå fire helikopter (av totalt 14) som ikke kan fly underhengende oppdrag. Helikopteret stasjonert i Kirkenes, reservehelikopteret som en kort periode står i Tromsø, helikopteret i Trondheim og ett av to helikopter på Lørenskog.  I tillegg er NLA i ferd med å ferdigstille en modfisering av en H145. 
 

Beredskapen er god

Befolkningen knyttet til baser som ikke lenger har helikopter som kan fly underhengende oppdrag er likevel godt ivaretatt.

- Beredskapen er fortsatt god fordi vi har andre ressurser vi kan sette inn fra andre baser og fra redningshelikopter-tjenesten, sier kommunikasjonsrådgiver Elin Åsbakk Lind i Luftambulansetjenesten HF.

Det er få underhengende oppdrag i tjenesten og dette har ingen innvirkning på alle de andre oppdragene som det er flest av.  
 
Når det femte helikopteret er ferdig modifisert vil operatøren NLA AS i samarbeid med Luftambulansetjenesten HF plassere det ved en base nært redningshelikopter eller annen base med helikopter som har underhengene.   

Alle helikopter er jevnlig på vedlikehold og service, og dermed vil det variere hvilke og hvor mange baser som blir berørt – maksimalt 5 av 13 baser, hvor den ene basen også har et helikopter som kan fly underhengende. ​

For mer informasjon om saken,  ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver Elin Åsbakk Lind​, tlf 952-20149