logo Luftambulansetjenesten

Teknikere på plass etter streiken

Luftambulansetjenesten HF har nå teknikere på plass på alle baser etter flyteknikerstreiken  og har derfor normal beredskap gjennom hele dagen. 

Publisert 22.07.2022
Sist oppdatert 07.09.2022

Tidligere har vi meldt at reisetid til basene vil kunne sette ambulansefly på bakken, men alle teknikere er nå på plass og i ferd med å gjøre utsjekk av fly for å ivareta beredskapen. 

Flyteknikerkonflikten vil fortsatt kunne få følgekonsekvenser siden vi  ikke har backup-fly tilgjengelig.Dette betyr at  dersom noen av flyene får behov for uforutsett teknisk sjekk så har vi ingen erstatningsfly å sette inn. Periodisk vedlikehold har blitt utsatt og vil kunne få konsekvenser for tilgjengeligheten på flyene til etterslepet er hentet inn.​