• Luftambulansetjenesten

  Luftambulansetjenesten HF er ansvarlig for all luftambulanse i Norge. Selskapet eies av de regionale helseforetakene og er fullfinansiert av det offentlige.
 • Luftambulansetjenesten

  Luftambulansetjenesten HF er ansvarlig for all luftambulanse i Norge. Selskapet eies av de regionale helseforetakene og er fullfinansiert av det offentlige.
 • Luftambulansetjenesten

  Luftambulansetjenesten HF er ansvarlig for all luftambulanse i Norge. Selskapet eies av de regionale helseforetakene og er fullfinansiert av det offentlige.
 • Luftambulansetjenesten

  Luftambulansetjenesten HF er ansvarlig for all luftambulanse i Norge. Selskapet eies av de regionale helseforetakene og er fullfinansiert av det offentlige.
 • Luftambulansetjenesten

  Luftambulansetjenesten HF er ansvarlig for all luftambulanse i Norge. Selskapet eies av de regionale helseforetakene og er fullfinansiert av det offentlige.

Aktuelt

Etablering av midlertidig ambulansehelikopterbase Kirkenes

Våre informasjonsbrev om dette prosjek

Utredning av permanent base for ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland

 

Etablering av midlertidig ambulansehelikopter base i Midtre Hålogaland

 

Nyheter

Ledig stilling som kommunikasjonsrådgiver
09. oktober 2020
Ledig stilling som medisinsk rådgiver - 2. gangs utlysning
06. oktober 2020
Ikke lenger behov for covid-19-helikopteret
16. september 2020

Tjenesten i media

Kantret med båt - nødetater og luftambulanse på stedet
Redningsaksjon i gang etter at en person skal ha kantret med båt.
Eivind sat fem timar på kantra båt og venta på å bli berga
Båtkantring i Møre og Romsdal
Politiet har fått melding om en bot som skal ha kantret i Dalevannet i Sunndal.