logo Luftambulansetjenesten

Aktivitetsrapporter

Aktivitetsrapportene i luftambulansetjenesten bygger på data registrert av de mange leger og sykepleiere som jobber ved våre baser.

Opplysninger om de ulike oppdragene føres manuelt inn i to ulike registeringsprogram, AirDoc og LABAS.I tillegg leverer basene hver sin årsrapport med utfyllende kommentarer etter en fastlagt mal utarbeidet av Luftambulansetjenesten HF.​ ​​

Sist oppdatert 20.12.2022