logo Luftambulansetjenesten

Luftambulanse­tjenesten

Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste, Luftambulansetjenesten HF, har det operative ansvaret nasjonalt for luftambulansetjenesten.

Foto av helsepersonell som holder hånden til en pasient om bord i en luftambulanse

Om luftambulansetjenesten

Luftambulansetjenesten er landsdekkende, offentlig eid og assisterer nesten 20.000 pasienter i året.
Les mer om oss
Personell i EU-jet

Nyheter

    Basene våre

    Vi har 14 helikoptere plassert på 13 baser og 10 ambulansefly plassert på 7 baser. Basene har beredskap hele døgnet, alle dager i året. I tillegg flyr Redningstjenesten også ambulanseoppdrag, og våre ambulansehelikoptere flyr søk- og redningsoppdrag.
    Oversikt over alle basene
    Redningsmann og helikopter