logo Luftambulansetjenesten

Nasjonale standarder og krav til personell

Hensikten med standardene og kravene er å bidra til at luftambulansetjenesten framstår med god og likest mulig kvalitet over hele landet.

En person som står ved siden av et gult helikopter om natten

​​
Nasjonal standard for flysykepleiere 2021

Nasjonal standard for ​redningsmenn 2019​

Nasjonal standard for luftambulanseleger (helikopter) 2013

Nasjonal standard for helsepersonell som transporterer syke nyfødte i luftambulansetjenesten (2016)

​Krav til ​leger og sykepleiere

Ambulanse- og redningshelikoptrene er bemannet med anestesilege.
Ambulanseflyene er bemannet med anestesi- eller intensivsykepleiere. Ved flybasene Tromsø, Bodø, Ålesund og Gardermoen er det i tillegg anestesilege i bakvakt, som deltar i oppdrag ved behov. Sysselmannens helikopter på Svalbard bemannes av lege og sykepleier fra Longyearbyen Sykehus ved behov.
 
Det medisinske ansvaret for luftambulansetjenesten ligger hos de helseforetak/sykehus som har base, og dette er arbeidsgivere for legene og sykepleierne i tjenesten. Luftambulansetjeneste inngår i turnus og innebærer normalt rotasjon med arbeid i sykehuset.  
 
Krav:
Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus (2005) har følgende bestemmelse i § 17 (Bemanning og helsefaglig kompetanse):
"Ambulansehelikopter og redningshelikopter som benyttes i ambulansetjeneste skal være bemannet med lege med akuttmedisinsk kompetanse. I tillegg til lege skal fartøyet bemannes med ambulansearbeider eller sykepleier med redningsteknisk kompetanse. Ambulansefly skal være bemannet med intensiv- eller anestesisykepleier. I tillegg skal det etableres beredskap for lege eller annen bemanning ved oppdrag der dette er nødvendig".
 Se for øvrig nasjonal standarder over. ​
Krav til helikopterflygere

Alle pilotene er ansatt i Norsk Luftambulanse AS og må tilfredsstille de krav som de stiller. Vi har gjennom kontraktene stilt en del ekstra/tilleggskrav.  Generelt kan det sies at det kreves mye erfaring som helikopterflyger før man er aktuell til jobb i luftambulansetjenesten. Selskapene rekrutterer både militære og sivile flygere.

Følgende krav er stilt til flygere gjennom kontrakt med oss:
 
 • Trafikkflygersertifikat CPL for helikopter (CPL-H) og gyldig instrumentbevis (IR.H)
 • 2000 timers flytid på helikopter, herav minst 1000 timer på turbinhelikopter
 • 1000 timer som fartøysjef på helikopter
 • 1000 timer erfaring (helikopter) fra operasjoner som er relevante for luftambulansevirksomheten. Operatøren skal dokumentere dette
 • 200 timer nattflyging helikopter
 • 100 timer instrument helikopter
 • 50 timer NVG helikopter
 • Gjennomført selskapets utsjekks- og treningsprogram for underhengende operasjoner/ evt. heisoperasjoner

Krav til flygere i ambulansefly

Alle pilotene er ansatt i Avincis Aviation Norway AS og må tilfredsstille de krav som selskapet stiller. 
 
Vi har gjennom kontraktene stilt en del ekstra/tilleggskrav. Generelt kan det sies at det kreves mye erfaring som flyger før man er aktuell til jobb i luftambulansetjenesten. Selskapene rekrutterer både sivile og militære flygere. Normalt ansettes flygerne i ambulanseflytjenesten som styrmenn for deretter å opparbeide seg erfaring og ansiennitet i tjenesten for videre utsjekk til kaptein.
 
Følgende krav er stilt til flygere gjennom kontrakt med oss:
 
Fartøysjefen skal tilfredsstille følgende kvalifikasjoner:
 
 • Gyldig ATPL (A)/CPL (A)
 • IR(A) rating
 • ME(A) rating
 • MCC kurs
 • Gyldig Klasse 1 legeattest
 • Minimum 2500 timer total flytid, hvorav minimum 2000 på fixed wing
 • Minimum 800 timer som fartøysjef
 • Minimum 400 timer på aktuell flytype
 • Erfaring fra nattflyging på kortbanenettet sommer – og vintersesong, herunder minimum 100 landinger nattetid på kortbane. Dette kan også skaffes hos opertør etter ansettelse. 
 • Kunne kommunisere på engelsk og norsk (svensk eller dansk kan godkjennes i stedet for norsk). 
Styrmann skal tilfredsstille følgende kvalifikasjoner:
 
 • Gyldig CPL(A) eller ATPL(A)
 • IR(A) rating
 • ME(A) rating
 • 800 timer total flytid, hvorav minst 500 på fixed wing
 • MCC kurs
 • Bestått ATPL teori
 • Gyldig Klasse 1 legeattest
 • Kunne kommunisere på engelsk og norsk (svensk eller dansk kan godkjennes i stedet for norsk).​

 

 

 

Sist oppdatert 20.12.2022