logo Luftambulansetjenesten

Brukerutvalg

Luftambulansetjenestens HF brukerutvalg består av representanter fra alle fire helseregionene, og fra ulike pasientorganisasjoner.

Brukerutvalget  består av to menn og to kvinner

Foto: Merete Brekke

Fra venstre: Leder Egil Rye Hytten fra LHL, nestleder Åse Senning fra Revmatikerforbundet, Hege Kornberg Christensen fra SAFO, og Per Sigbjørn Øvermo fra Pensjonisforeningen

Brukerutvalget bidrar dermed til bred representasjon fra de pasientgrupper Luftambulansetjenesten er til for. 

Luftambulansetjenestens brukerutvalg består av: 

Egil Rye Hytten- leder

LHL og Helse Sør- Øst

Åse Senning- nestleder

Revmaikerforbundet og Helse Nord

Hege Kornberg Christensen-medlem

SAFO og Helse Vest

Per Sigbjørn Øvermo-medlem

Pensjonistforeningen og Helse Midt-Norge

 

Brukerutvalget skal ha møter to ganger i året. Protokollene fra møtene finner du her: 

    Sist oppdatert 26.06.2024