logo Luftambulansetjenesten

Base Banak

Flyoperatør: Luftforsvaret 330 skvadron. Luftfartøy: 1 stk SARQueen (Leonardo AW101-612). Beredskap: Døgnkontinuerlig beredskap - Tilstedevakt

Hangar i Banak

​​Helseregion: Helse Nord RHF
Medisinsk ansvar: ​​Finnmarkssykehuset HF
Medisinsk personell fra: Finnmarkssykehuset HF
Baseleder: Oskar Norderval
Medisinsk leder: Hanne R. Iversen

Adresse base: 

Banak flystasjon, 9700 Lakselv

Telefonnummer: 78 49 25 61
Beliggenhet: Banak flystasjon
Eier basefasiliteter: Luftforsvaret

Sist oppdatert 20.12.2022