logo Luftambulansetjenesten

Base Ørland

Flyoperatør: Luftforsvaret 330 skvadron. Luftfartøy: 1 stk Sea-King Mk 43 B (Westland helicopters). Beredskap: Døgnkontinuerlig beredskap - Tilstedevakt

Helseregion: Helse Midt-Norge RHF
Medisinsk ansvar: ​​St. Olavs Hospital HF
Medisinsk personell fra: Norsk Luftambulanse HF
Baseleder: Asbjørn Singstad
Medisinsk leder: Helge Haugland

Adresse base: ​

Ørland hovedflystasjon, 7130 Brekstad​
Telefonnummer: 72 51 23 30
Beliggenhet: Ørland​ hovedflystasjon​​
Eier basefasiliteter: Luftforsvaret


Sist oppdatert 30.09.2022