logo Luftambulansetjenesten

Base Rygge

Flyoperatør: Luftforsvaret 330 skvadron. Luftfartøy: 1 stk  Sea King (Westland helicopters). Beredskap: Døgnkontinuerlig beredskap - Tilstedevakt

Base Rygge fra lufta

Helseregion: Helse Sør-Øst HF
Medisinsk ansvar: ​​Oslo universitetssykehus HF
Medisinsk personell fra: Oslo universitetssykehus HF
Baseleder: Dag Stian Jakobsen
Medisinsk leder: Sven Christjar Skaiaa

Adresse base: 

Rygge flystasjon,1590 Rygge​

Telefonnummer: 69 23 73 30
Beliggenhet: Rygge​ flystasjon
Eier basefasiliteter: Luftforsvaret


Sist oppdatert 20.12.2022