logo Luftambulansetjenesten

Base Sola

Flyoperatør: Luftforsvaret 330 skvadron. Luftfartøy: SAR Queen (Leonardo AW101-612). Beredskap: Døgnkontinuerlig beredskap - Tilstedevakt

​​Helseregion: Helse Vest RHF
Medisinsk ansvar: ​​Helse Stavanger HF
Medisinsk personell fra: Helse StavangerHF
Baseleder: Pål Kullerud
Medisinsk leder: Øivind Åreskjold

Adresse base: 
Sola flystasjon, 4050 Sola
Telefonnummer: 51 34 86 00
Beliggenhet: ​Sola flystasjon
Eier basefasiliteter: Luftforsvaret​


Sist oppdatert 11.07.2022